Loading...
Tìm kiếm
    Từ khóa
Thống kê
   Số người online: 1
   Số lượt truy cập: 279428
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hot online: 0984800157
Phan Xuân Trí

Ban quản trị:

Danh ngôn - Tục ngữ
   -“Thà phải tìm hiểu sự thật suốt đêm còn hơn phải nghi ngờ nó suốt đời.” F. Engels (1820–1895)
   -“Học tập là hạt giống của kiến thức, kiến thức là hạt giống của hạnh phúc.” (Ngạn ngữ Gruzia)
   -"Học tập là một việc suốt đời” [Hồ Chí Minh]
LIÊN KẾT

KE HOACH CHU NHIEM LOP NAM HOC 2013-2014

GVCN các lớp tải về làm ke hoach CN nam hoc 2013-2014

 

      SỞ GD & ĐT QUẢNG TRỊ

 TRƯỜNG THPT SỐ 2 ĐAKRÔNG

 
 
 

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


                 Đakrông, ngày ..  tháng … năm 2013

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP ….. NĂM HỌC 2013-2014

 

         

          Họ và tên GVCN:………………………………………

          Ngày tháng năm sinh:………………………………..

          Năm vào ngành: …………………………………..

          Trình độ đào tao:…………………………………..

          Nhiệm vụ được phân công: Chủ nhiệm lớp ……

          Căn cứ Điều lệ trường THCS, THPT ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGD-DT ngày 28/03/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

Căn cứ vào phương hướng, nhiệm vụ năm học 2013-2013 của trường THPT số 2 Đakrông.

Căn cứ vào chương trình kế hoạch hoạt động của Đoàn trường/ Liên đội năm học 2013-2014.

          Căn cứ đặc điểm tình hình của tập thể lớp ……….

          Bản thân tôi  xây dựng kế hoạch công tác chủ nhiệm lớp  năm học 2013-2014

         của mình như sau:

PHẦN I: ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.

·        Tổng số HS: … Nữ: ….

      + Dân tộc………Nữ DT……

+  Con TB - BB:…..                     

+  Con hộ nghèo:

+ Hộ cận nghèo:

+ Số lượng HS theo các xã (THCS ghi thôn và xã, THPT ghi xã ) chia ra: ….

·        Đối tượng( năm học trước, nếu lớp 10 và 6 thì căn cứ vào kết quả khảo sát đầu năm và  chia ra G.K,TB, Yếu, Kém)                                        

                             + Lên lớp thẳng:……           

                                    + Thi lại lên lớp: ……

·        Kết quả thống kê hai mặt giáo dục năm học  2012-2013………. 

TSHS

TỐT (GIỎI)

KHÁ

T. BÌNH

YẾU

…..

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

HKiểm

 

 

 

 

 

 

 

 

HLực

 

 

 

 

 

 

 

 

·        Thuận lợi:

                       

  *Khó khăn  

 

PHẦN II: KẾ HOẠCH CHUNG

I. GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC

1. Nội dung:

       a/ Giáo dục ý thức đạo đức:

       ………………………………………………………………………………………………….

      b/ Giáo dục thái độ, tình cảm đạo đức:

       …………………………………………………………………………………………………..

c/ Giáo dục hành vi, thói quen đạo đức:

       ………………………………………………………………………………………………….

2. Chỉ tiêu: ( HK)

Lớp

TS

HS

Tốt

Khá

TB

Yếu

Kém

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

3. Biện pháp:

……………………………………………………………………………………………

II. GIÁO DỤC TRÍ DỤC:

1. Mục đích yêu cầu:

       - Giáo dục học sinh có ý thức, mục tiêu học tập đúng đắn.

       - Giáo dục học sinh có phương pháp học tập đạt hiệu quả cao.

       - Phát triển khả năng tư duy, sáng tạo của học sinh.

       - Giáo dục học sinh khả năng tự giác trong học tập, thi cử, có trách nhiệm đấu tranh với các tiêu cực trong học tập.

2. Chỉ tiêu:( Học lực)

Lớp

TS

HS

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Kém

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Biện pháp:

       …………………………………………………………………………………………………

III. GIÁO DỤC LAO ĐỘNG VỆ SINH, HƯỚNG NGHIỆP.

1. Mục đích yêu cầu:

       …………………………………………………………………………………………………..

2. Chỉ tiêu………………………………………………………………………………………….

3. Biện pháp:

………………………………………………………………………………………………………

       IV. GIÁO DỤC THẨM MỸ.

1. Mục đích yêu cầu:

       2. Chỉ tiêu:

       ………………………………………………………………….

3. Biện pháp:

……………………………………………………………………………………………………..

V. CÔNG TÁC ĐOÀN TN/ ĐỘI TN VÀ HOẠT ĐỘNG GDNGLL:

1. Mục đích yêu cầu:

       ……………………………………………………………………………………………..

2. Chỉ tiêu:

       …………………………………………………………………………………………………

3. Biện pháp:

       …………………………………………………………………………………………………..

 

VI. CÔNG TÁC HỘI CHA MẸ HỌC SINH:

1. Mục đích yêu cầu:

       ………………………………………………………………………………………………..

2. Chỉ tiêu:

       ………………………………………………………………………………………………

3. Biện pháp:

………………………………………………………………………………………………………..

 

PHẦN III: KẾ HOẠCH CỤ THỂ

THÁNG

CHỦ ĐIỂM

NỘI DUNG

THỰC

HIỆN

GHI CHÚ

8…

 

 

 

9….

 

 

 

10….

 

 

 

11….

 

 

 

12….

 

 

 

01…..

 

 

 

02…..

 

 

 

3……

 

 

 

4…..

 

 

 

5…..

 

 

 

6…..

 

 

 

7…..

 

 

 

 

            DUYỆT CỦA BGH                                              GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

 

Tin mới nhất
TIN ẢNH
VĂN BẢN PHÁP QUY
THÔNG TIN THÔNG BÁO
DANH MỤC THƯ VIỆN
Một số phương pháp giải toán trên máy tính bỏ túi
BT123456
Giáo án điện tử bài 10 môn vật lý 10
Bài tập
Bài tập
Thu Vien violet
Một số mẫu giáo án đẹp
Bộ phần mềm tạo trò chơi ô chữ
Bộ phần mềm dạy hoc Mầm non
Hướng dẫn sử dụng Phần mềm MCMix
LIÊN KẾT

Bản quyền thuộc Trường THPT Số 2 ĐaKrông -Quảng Trị
Địa chỉ:Thị Trấn Tà Rụt, ĐaKrông, Quảng Trị